Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Tarih Öncesi Çağlar Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3200 yılı esas alınmıştır.
Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.

Tarih öncesi çağlar olarak adlandırılan devirler:

1. Karanlık Çağİnsanların o döneme ait bilgilerinin olmadığı için Karanlık Çağ olarak adlandırılmıştır. Ancak, o döneme ait bulunan duvar resimleri, araç-gereçler, fosiller vb. bulgular sonucunda bazı
bilgilere elde edilebilmiştir.

2. Taş ÇağıBu devirde yaşayan insanların kullandıkları taştan yapılmış araç-gereçlerden yola çıkılarak bu şekilde adlandırılmıştır.

Taş Çağı, tarihçiler tarafından 3'e ayrılarak incelenmiştir.
1.Kaba Taş Çağı
2.Yontma Taş Çağı
3.Cilalı Taş Çağı

3. Maden ÇağıBu çağda da yine insanoğlunun madeni keşfetmesiyle yeni bir devir başlamıştır.O çağ insanının çeşitli şekillerde kullanmak üzere önce bakır madeni, sonra tunç ve demiri keşfetmesiyle dönemlere ayrılmıştır.
1.Bakır Çağı
2.Tunç Çağı
3.Demir Çağı

Tarih Devirleri1. Tarih Öncesi Devirler
TAŞ DEVRİ
MADEN DEVRİ

YAZININ BULUNUŞU

2. Tarihi Devirler
İLK ÇAĞ
ORTA ÇAĞ
YENİ ÇAĞ
YAKIN ÇAĞ

Tarih Dönemleriİlk Çağ Tarihi
Orta Çağ Tarihi
Yeni Çağ Tarihi
Yakın Çağ Tarihi

Tarihi Devirleriİlk Çağ: Yazı ile başlar(MÖ.4000, 3500)
Orta Çağ: Kavimler göçü ile başlar.
Yeni Çağ: İstanbul'un Fethi(1453)
Yakın Çağ: Fransız İhtilali(1789)


Tarih Öncesi Çağlar Resimleri

 • 2
  Tarih Öncesi Çağlar 3 yıl önce

  Tarih Öncesi Çağlar

 • 2
  Tarih Öncesi Çağlar 3 yıl önce

  Tarih Öncesi Çağlar

 • 1
  Tarih Öncesi Çağlar 3 yıl önce

  Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar Sunumları

 • 17
  Önizleme: 2 yıl önce

  Tarih öncesi devirler

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER(PREHİSTORYA)

  2. Sayfa
  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER (PREHİSTORYA)TAŞ DEVRİKALKOLİTİK ÇAĞMADEN DEVRİESKİ TAŞPALEOLİTİKYONTMATAŞMEZOLİTİKORTA TAŞNEOLİTİKCİLALI TAŞTaş ve bakırın birlikte kullanıldığı dönem (Geçiş Dönemi)DEMİRDEVRİTUNÇDEVRİBAKIRDEVRİstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  3. Sayfa
  TARİHİ DEVİRLER(HİSTORYA)M.Ö. 3500 375 1453 1789YAZININ İCADIKAVİMLER GÖÇÜİSTANBUL’UNFETHİFRANSIZ İHTİLALİİLK ÇAĞORTAÇAĞYENİÇAĞYAKINÇAĞ(0) MİLATstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  4. Sayfa
  SINAV SORULARI 1993-II Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak. B) Toplumları birbirinden ayırt etmek. C) Tarihi olayları önemine göre sıralamak. D) Takvimin başlangıcını belirlemek. E) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  5. Sayfa
  TOPLAYICILIKAVCILIKKÜRKMAĞARAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  PALEOLİTİK (YONTMA TAŞ) DEVİRBuzul çağı.En uzun devir.Toplayıcılık. (Ekonomik faaliyet)Avcılık. (Ekonomik faaliyet)Göçebe kültür.Tüketici kültür.Taş balta yapılarak uygarlık tarihi başlamıştır.ERKEKKADINAVCILIKTOPLAYICILIKİLKEL ANLAMDA İŞBÖLÜMÜstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  PALEOLİTİK (YONTMA TAŞ) DEVİRMağarada yaşam.Mağara duvarlarına resimler yapılmıştır. (İlk sanat hareketleri)Tüyo: Mağara kelimesi geçiyorsa Yontma Taş Dönemidir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa


  11. Sayfa


  12. Sayfa
  MEZOLİTİK DEVİR (ORTA TAŞ DÖNEMİ)Geçiş dönemidir.İnsanlar mağaralardan çıkarak tabiatı tanımıştır.Ancak yeniden mağaralara dönmüşlerdir.Devrin sonlarına doğru ateş kullanılmıştır.Mikrolit adı verilen günlük yaşama yönelik küçük aletler yapmışlardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  NEOLİTİK (CİLALI TAŞ)DEVRİ

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  BUĞDAYTARIMstyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  NEOLİTİK (CİLALI TAŞ) DEVRİİklim günümüz iklimine döndü.Tarım başladı.Yerleşik yaşama geçildi. (Ekonomik faaliyet sosyal yaşamı belirlemiştir)Saban yapıldı.Hayvanlar evcilleştirildi.Özel mülkiyet başladı.İlk sözlü hukuk kuraları oluştu.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  SINAV SORULARI 2008-I Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sanatla uğraşıldığı B) Bir yerleşim alanı olduğu C) Tahıl ürünlerinin tanındığı D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  NEOLİTİK (CİLALI TAŞ) DEVRİÜretim fazlası nedeniyle ticaret başlamıştır.Ticarette takas sistemi kullanılmıştır.Bitki liflerinden elbise yapılmıştır. (ilk dokumacılık başladı)Ok ve yay kullanıldı. (Avcılık ve savaşçılık gelişti)Tümülüs, Menhir, Dolmen gibi mezar taşları dikilmiştir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  DOLMEN

  20. Sayfa
  DOLMEN

  21. Sayfa
  MENHİR

  22. Sayfa
  NEOLİTİK (CİLALI TAŞ) DEVRİKilden kap-kacak yapılmıştır. (Seramik sanatı başladı) (Devletlerin sanat anlayışını ekonomik faaliyetleri belirlemiştir)ERKEKKADINAVCILIKTARIMGERÇEK ANLAMDAİŞBÖLÜMÜKLANstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  23. Sayfa
  SINAV SORULARI 1991-I Cilalı Taş Devri’nde ‘’yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş; bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak ve çömlekler yapılmıştır’’. Bu açıklamada Cilalı Taş Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur? A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Topraktan eşya yapılması C) Kullanılan silahların geliştirilmesi D) Tarım üretimine geçilmesi E) Yazının bulunmasıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  24. Sayfa
  YGS - 2010 Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu söylenemez? A) Köylerin kurulması B) Tarımla uğraşılması C) Araç-gereç yapılması D) Dokumacılığın başlaması E) Hayvanların evcilleştirilmesistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  KALKOLİTİK DEVİRBakır ve taşın birlikte kullanıldığı çağdır.Tarım ve avcılık devam etmiştir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  SINAV SORULARI 1996-I Kalkolitik Çağ’da, Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır. Bu bilgiye dayanarak Kalkolitik Çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Verimli topraklara göç edilmiştir. B) Yerleşik hayata geçilmemiştir. C) İnsanların yaşantısı değişmiştir. D) Hayvancılık yapılmamıştır. E) Tüketim üretimden çok olmuştur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  27. Sayfa


  28. Sayfa
  BAKIR DEVRİBakır yumuşak bir maden olduğu için tarım aracı ve savaş aletlerinde kullanılamaz.Daha çok süs eşyası ve kap-kacak yapımında kullanılmıştır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  TUNÇ DEVRİBakır ve kalay karışımından Tunç elde edilmiştir.Tunç daha sert bir madendir.Savaş aleti, tarım aleti ve kap-kacak yapımında kullanılmıştır.İlk şehir devletleri (Site) ve ilk imparatorluklar kuruldu.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  SINAV SORULARI 1985-I Eski bir yerleşim yerinde yapılan araştırmada toprağın en alt katından en üst katına doğru sırasıyla ‘’yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır’’. Sadece bu bilgiler dikkate alındığında bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir?A) Demiri işlemesini en son öğrendikleriB) Uygarlaşmaların tarihsel gelişmeye uygun olduğuC) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş olduklarıD) İlk araçlarını taşlardan yaptıklarıE) İşledikleri ilk metalin bakır olduğustyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  31. Sayfa
  DEMİR DEVRİDemir diğer madenlerden daha serttir.Sanayi doğdu.Yazı bulundu. (Tarihi devirler başladı)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  SINAV SORULARI 2006-I Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonrada madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu C) İnsanların farklı ortamlarda dağınık halde yaşadığını D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunustyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  33. Sayfa
  ÖNEMLİ NOTLARTarihin çağlara ayrılma nedeni, daha kolay inceleyebilmektir.Tarih öncesi devirlerin çok uzun sürmesi ve farklı yerlerde farklı zamanlarda yaşanması kültürel etkileşimin zayıf olduğunu gösterir.Tarih öncesi devirler sırası ile yaşanmamışsa kültürel etkileşim var demektir.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  34. Sayfa
  TARİHİ DEVİRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİTarih öncesi devirler her bölgede aynı anda yaşanmamıştır. (Anadolu yazıyı Mezopotamya’dan 1500 yıl sonra kullanmıştır)Tarih öncesi devirler kullanılan araç ve gereçlerin cinsine göre isimlendirilmiştir.Tarih öncesi devirlerde etkileşim azdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  35. Sayfa
  SINAV SORULARI 1981- I Eski bir yerleşme yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanlar taş devrinden sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir. Bu yerleşme yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır?A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir.B) Yerleşme yeri, bakır, kalay ve demir madenleri bakımındanzengindir.C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır.D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini yaşayanlardan etkilenmişlerdir.E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.style.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibility

  36. Sayfa
  SINAV SORULARI 1984-I Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) Bazı hayvanları evcilleştirme B) Giyim kuşamda değişme C) Tarımla uğraşma D) Araç ve gereç yapma E) Toplumsal dayanışmastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

  37. Sayfa
  SINAV SORULARI 2001- I Kazılarda ortaya çıkartılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğinB) Topluluklar arasında ticaret yapıldığınaC) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğineD) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğineE) İnsanlar arasında barışın egemen olduğunastyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

Tarih Öncesi Çağlar Videoları

 • 6
  9 ay önce

  Tarih öncesi devirler animasyonu

 • 1
  9 ay önce

  Tarih Öncesi Çağlar

 • 1
  9 ay önce

  Tarih Öncesi Devirler, YKS(TYT) Tarih Konu Anlatımı

Tarih Öncesi Çağlar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tarih Öncesi Çağlar Ek Bilgileri

 • 2
  9 ay önce

  Tarih Öncesi Dönemin Genel Özellikleri: 1. Tarih öncesi devirler kullanılan araç ve gereçlere göre isimlendirilmiştir. 2. Her toplum bu çağları sırasıyla yaşamamıştır. ( Etkileşim sonucu bir çağ yaşanmadan diğer çağa geçebilmişlerdir.) 3. Bütün devirler her toplumda aynı anda yaşanmamıştır. ( Bir uygarlık Tunç Çağında iken diğeri Yazıya geçmiş olabilir) 4. İhtiyaçlar icatları beraberinde getirmiştir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Tarih Öncesi Çağlar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)